พิธีบันทึกความร่วมมือ “การจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่าง เมืองพัทยา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

By:
Posted: 23 กันยายน, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

พิธีบันทึกความร่วมมือ “การจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ระหว่าง เมืองพัทยา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น
กล่าวต้อนรับผู้บริหารเมืองพัทยาโดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และกล่าวแสดงเจตจำนงเปิดพิธีบันทึกความร่วมมือโดยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา
ในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการแสดงโชว์ความสามารถวีลแชร์แด๊นซ์ ในชื่อชุดการแสดง “You Know l’LL Go Get” ในกิจกรรมด้วย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment