มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ<br>นำถุงสุขยกกำลังสาม จากโครงการสุขยกกำลัง3<br>ไปมอบให้น้องๆ

By:
Posted: 24 มกราคม, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนำถุงสุขยกกำลังสาม จากโครงการสุขยกกำลัง3 ไปมอบให้น้องๆ พร้อมร่วมทำกิจกรรม และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานท์นันทนาประชาสรรค์) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน โครงการของพวกเรา

#สุขยกกำลัง3

#สุขทำ มูลนิธิและ เครือข่าย ตั้งจัยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ที่ยังยืนสนับสนุนโครงการ

#สุขให้ ผู้สนับสนุน(ผู้ซื้อ) ได้ให้โอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการและคนในชุมชน และยังได้ส่งต่อถุงสุขยกกำลังสามให้กลุ่มเปาะบางนอกเครือข่ายทั่วประเทศ

#สุขรับ กลุ่มเปาะบางทั่วประเทศโรงเรียนผู้ยากไร้ มีความสุขที่ได้รับและได้ทานของอร่อยจากโครงการสุขยกกำลัง3

——
ติดต่อสอบถาม
(line) https://lin.ee/PDWmDbu
(line) Official:@mahataicharity
(โทร) 093 992 6959

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment