ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้พิการ

By:
Posted: 15 ธันวาคม, 2021
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 : บริษัท ซิกโนด (ประเทศไทย) จำกัด ได้กรุณาสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี คุณสายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงาน และคณะเป็นผู้รับมอบมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ได้กรุณาสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่าสืบไป และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ
ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment