วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ และ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

By:
Posted: 19 เมษายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะ ได้กรุณามาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ และ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ พร้อมได้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการตระหนัก เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ ณ หอประชุมบัวหลวง

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment