สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี จับมือกับมูลนิธิฯ นำร่อง ๕ อำเภอ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการในชลบุรี พื้นที่ EEC สู้ภัยโควิด-19 ให้เกิดอาชีพและมีรายได้

By:
Posted: 19 เมษายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมครัวไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรง ๓ ชลบุรี ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการและคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ กับนายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรง ๓ ชลบุรีและคณะ ได้ประชุมหารือความร่วมมือกัน เรื่อง พัฒนาโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่า ของจังหวัดชลบุรี

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment