ประกาศ..เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจฝึกงานระยะสั้น 7 เดือน

By:
Posted: 21 ตุลาคม, 2021
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

ประกาศ..เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจฝึกงานระยะสั้น

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับ บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคมและภาคธุรกิจชั้นนำหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (D-TECSO) หลักสูตรภาษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจดิจิทัล (L-TDEC)#สถานที่ฝึกอบรม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี#สนใจลงทะเบียนโทร_สายด่วนคนพิการ1479#ได้งานเข้าถึงสิทธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment