รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

By:
Posted: 29 มกราคม, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0


วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๙ น.
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับเกียรติต้อนรับ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานและหน่วยงานในสังกัดของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมทั้งให้กำลังใจการทำงาน และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ๑๔๗๙ สายด่วนคนพิการประชารัฐ


แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment