อบรมเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น รุ่นที่1

วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการในท้องถิ่น รุ่นที่1 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา

No Comments Yet.