คณะเจ้าหน้าที่และคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่และคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 43 คน
Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิฯ
Read more

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการให้การต้อนรับ นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
Read more

เอสแอนด์พีบริกจากคุกกี้เดลิโอ้ให้มูลนิธิ ฯ

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจตุพล สร้อยสน นักจัดการทั่วไป ได้เดินทางไปยังบริษัท นอร์ธสตาร์โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปรฐม เพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในการรับสิ่งของบริจาก
Read more

สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้

คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเดิมตามสิทธิประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามที่เครือข่ายแรงงานคนพิการไทย และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
Read more