มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ขอขอบคุณ กลุ่ม WWA 104

By:
Posted: 25 เมษายน, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 กลุ่ม WWA 104 บริจาคถังเก็บน้ำบนดิน 2,000 ลิตร จำนวน 3 ชุด เงินสดจำนวน 10,000 บาท และยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้มูลนิธิฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment