ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ ศุกลรัตน์ชัย

By:
Posted: 25 เมษายน, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

วันที่ 21 เมษายน 2565 ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ ศุกลรัตน์ชัย ให้การสนับสนุนข้าวสาร 400 กิโลกรัมและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อ ประกอบอาหารกลางวัน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment