มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ขอขอบพระคุณ บริษัทไรท์แมน ให้การสนับสนุนมอบข้าวสาร อาหาร และของใช้จำเป็น ให้กับมูลนิธิฯ

By:
Posted: 14 มิถุนายน, 2021
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

สำหรับน้องๆผู้พิการ ทั้งนักเรียน นักศึกษาประจำ และเจ้าหน้าที่กว่า 800 คน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment