มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ขอบคุณผู้สนับสนุน

By:
Posted: 21 มีนาคม, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งบริษัท สิทธินันท์ จำกัด (โดยคุณพรรณา ปัญจวีณิน) ได้มอบวุ้นเส้นตราต้นสน 50 กิโลกรัม และคุณวรนัดดา อนาวิล มอบข้าวสารหอมมะลิออร์แกนิค 100 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้นำไปมอบให้กับน้องๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯต่อไป

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment