มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกาเข้าศึกษาดูงาน

By:
Posted: 12 มกราคม, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 12 มกราคม 2566 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกาเข้าศึกษาดูงานรูปแบบและการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการประกอบอาชีพ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment