มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

คนพิการถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันแห่งความรัก

By:
Posted: 15 กุมภาพันธ์, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เด็กนักเรียนตาบอดและคนพิการกว่าสองร้อยคนได้รวมตัวกัน ณ ลานกีฬาโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีได้รับเกียรติจากพลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
เป็นผู้กล่าวถวายพระเกียรติและถวายกำลังใจความตอนหนึ่งว่า “…ท่ามกลางกระแสสังคมอันเปราะบาง เหล่าปวงข้าฯ รู้สึกห่วงใยและรักพระองค์ยิ่งขึ้น ในโอกาสวันนี้เป็นวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) และใกล้ถึงวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรักอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ เหล่าปวงข้าฯ จึงมาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อถวายพระเกียรติและถวายกำลังใจแด่พระองค์…”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งทรงเสด็จเปิดอาคาร “วัฒนาทร” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” ของโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ พระองค์ทรงรัก ความเมตตา และทรงเสด็จเยี่ยมให้กำลังใจเหล่าเด็ก ๆ และบุคลากรอย่างเสมอมา และสถานศึกษาเหล่านี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment