มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

คลังหนุนคนพิการสร้างอาชีพ

By:
Posted: 19 เมษายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันนี้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เพื่อหารือ การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment