มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

จัดอบรมสื่อดิจิทัล : สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

By:
Posted: 30 พฤศจิกายน, 2021
Category: ผลงาน , ผลงานด้านวิชาการ , ผลงานปี 2564
Comments: 0

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี คุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายและกิจการพิเศษ และคณะ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร #การพัฒนาทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล การสื่อสารอย่างไรให้โดนใจยุค 5G กลยุทธการใช้สื่อโซเชียล เข้าถึง TikTok / IG / Facebook / Twitter การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ Open Chat เรียนรู้การใช้สื่อโซเซียลยุคใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม การไลฟ์สดแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การตลาดและการสร้างยอดผู้ติดตาม การใช้มือถือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment