มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ขอขอบคุณ สสจ.ชลบุรี รพ.บางละมุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกว่า 800 คน

By:
Posted: 3 มิถุนายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

พวกเราชาวมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ขอขอบพระคุณคณะแพทย์ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับ นักเรียน บุคลากร อาสาสมัคร คนพิการ และบุคคลทั่วไป ณ มูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment