ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคนพิการ

By:
Posted: 21 พฤษภาคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าศึกษาดูงานโดยมีนายสุเมธ พลคะชา ผู้บริหารอวุโสมูลนิธิฯ เป็นผู้บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และยังได้เดินเยี่ยมชมให้กำลังใจกับคนพิการที่ทำงานในมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment