มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ต้อนรับนักพัฒนาชุมชน รุ่น 45

By:
Posted: 7 พฤษภาคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับนักพัฒนาชุมชน รุ่น 45 เข้ารับฟังบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย” โดยนายสุเมธ พลคะชา ผู้บริหาร

อาวุโสมูลนิธิฯ เป็นผู้บรรยาย และยังมีการแสดงจากน้องๆ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่มาให้ความบันเทิงกับพี่ๆ นักพัฒนาชุมชน รุ่น 45 อีกด้วย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment