ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 11

By:
Posted: 23 มกราคม, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 11 จำนวน 70 ท่าน พร้อมบรรยายภาพรวมของมูลนิธิฯ เยี่ยมชมดูงาน และจัดชุดการแสดงดนตรีจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment