ต้อนรับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นำนักศึกษา University of Delaware

By:
Posted: 23 มกราคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 23 มกราคม 2567 ต้อนรับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นำนักศึกษา University of Delaware จำนวน 16 ท่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งในด้านการศึกษาและด้านการจ้างงานของมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment