มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ทีม "เรามีเรา" ที่ปรึกษากระทรวงพม. เยี่ยมชมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ออกบัตร/ต่อบัตรประชาชน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

By:
Posted: 10 กันยายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 10 กันยายน 2564 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้รับเกียรติต้อนรับทีม เรามีเรา โดย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ท่านที่ปรึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และได้มีโอกาสใช้บริการต่ออายุบัตรประชาชนที่หมดอายุ ซึ่งได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี #เรามีเรา

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment