มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ธ.ก.ส มอบข้าวสาร ในโครงการ "ทำบุญรับปีเสือ ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ

By:
Posted: 9 พฤษภาคม, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ได้รับมอบข้าวเป็นมูลค่า 200,000 บาท ในโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี ผศ. (พิเศษ) ดร.ภก. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบจาก นายสมชาย คมพงษ์ปภา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนในครั้งนี้

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment