นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ จ.ชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา

By:
Posted: 17 สิงหาคม, 2020
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

วันที่ 16 ส.ค.2563 เวลา9.00น. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดการมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา พร้อมด้วย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกอบจ.ชลบุรี นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาอบจ.ชลบุรี นายพรเทพ นพรุจกุล ที่ปรึกษาพิเศษ นายกอบจ.ชลบุรี นายนคร ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยดำเนินงานรองนายก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและคณะกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะในการทำพิธีเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,590,000บาทจาก อบจ.ชลบุรี ซึ่งสนามกีฬาอเนกประสงค์นี้ เป็นลานกีฬาที่ให้นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลภายนอกไว้ใช้ที่ออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่อไปด้วย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment