มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บจก.วันเวนเชอร์มอบแผ่นแปะสติ๊กเกอร์ไล่ยุง

By:
Posted: 18 มีนาคม, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

บจก.วันเวนเชอร์มอบแผ่นแปะสติ๊กเกอร์ไล่ยุง ให้กับน้องๆ ที่อยู่กับมูลนิธิฯ ทั้งโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ และพนักงานของมูลนิธิฯพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment