บริษัท ชาม แอ็คเซสเซอรรี่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิฯ

By:
Posted: 29 พฤศจิกายน, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

วันที่ 22 พฤศจิการยน 2565 คุณชนกนันธ์ ชำนาญกิจ ประธาน บริษัท ชาม แอ็คเซสเซอรรี่ จำกัด มอบเงิน 3000 บาท ให้กับมูลนิธิฯ

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ขอบคุณครับ / ค่ะ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment