มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริจาคกระดาษ 100 รีม

By:
Posted: 14 มีนาคม, 2024
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระดาษ 100 รีม เพื่อการพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ สู่การมีงานทำที่มีคุณค่า

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment