มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สนับสนุนในโครงการ " NINA 1479 " Super App

By:
Posted: 9 ธันวาคม, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 7 ธัยวาคม 2565 มูลนิธิฯ นำโดย ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการ เข้าพบผู้บริหารบริษัท ยิบอินซอย จำกัด

ทั้งนี้ได้มีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 🙏

มูลนิธิเลนำคิน สนับสนุนเป็นเงิน จำนวน 850,000 บาท 🙏

มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย สนับสนุนเป็นเงิน จำนวน 1,000,000 บาท 🙏 และ

มูลนิธิสัจจธรรม ยิบอินซอย สนับสนุนเป็นเงิน จำนวน 140,000 บาท 🙏

เพื่อสนับสนุนในโครงการ ” NINA 1479 ” Super App 📱📱

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ขอบคุณครับ / ค่ะ 🙏🙏🙏

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment