มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท เฮลท์เวย์ ซัพพลาย จำกัด (สาขา 1) ได้กรุณาสนับสนุน หน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 ชิ้น มอบให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

By:
Posted: 19 พฤศจิกายน, 2021
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เฮลท์เวย์ ซัพพลาย จำกัด (สาขา 1) ได้กรุณาสนับสนุน หน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 ชิ้น มอบให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้กับ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ในความดูแลทั้งหมด จำนวน 1,200 คน เพื่อความปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-19 ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความสุขที่ยั่งยืน และปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท เฮลท์เวย์ ซัพพลาย จำกัด (สาขา 1) ที่ได้มีจิตเมตตาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ถือโอกาสอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอบคุณค่ะ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment