บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "แม็คยีนส์" ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

By:
Posted: 7 กันยายน, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

นายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “แม็คยีนส์” ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบผ้าแม็คยีนส์ จำนวน 758 หลา มูลค่ากว่า 88,700 บาท โดยมี นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด สุขาภิบาล2

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment