มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท

By:
Posted: 4 สิงหาคม, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ คนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ

🙏ขอขอบพระคุณสำหรับการสนุบสนุนในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ🙏

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment