มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บันทึกการสัมภาษณ์พิเศษอาสาสมัคร ทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนา

By:
Posted: 3 ตุลาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ห้องเบรนนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สัมภาษณ์บันทึกพิเศษ Mr.Derek อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำงานร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ,วิทยาลัยเทคโลโลยีพระมหาไถ่ พัทยา , มูลนิธิคุณเพ่อเรย์ ,โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ และหมู่บ้านเด็ก คุณพ่อเรย์ มายาวนานซึ่งเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเด็กผู้ตกอยู่ในสภาวะลำบากไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศอังกฤษ ทางมูลนิธิฯขอกล่าวขอบคุณ Mr.Derek อาสาสมัครชาวต่างชาติ ด้วยความรักและคิดถึงห่วงใยและหวังว่า Mr.Derek จะกลับมาเยี่ยมเยือนพวกเราในโอกาสๆต่าง สวัสดี Thank you very much.

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment