มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ประชาชนออกมาใช้สะพานลอยติดตั้งลิฟท์

By:
Posted: 8 พฤษภาคม, 2019
Category: ข่าวสาร , ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันที่ 8 พ.ค.62 ที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสุเมธ พลคชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และประชาชนผู้ใช้สะพานลอยติดตั้งลิฟท์ ได้แสงความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจการใช้ลิฟท์เพื่อประโยชน์สาธารณะผ่านทางช่องTMN CABLE TV

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment