ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

By:
Posted: 4 ตุลาคม, 2023
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Comments: 0

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกันจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ Blu-0 Rhythm & Bow! ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัซโยธิน ชั้น 4 เวลา 10.00 – 14.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน

2. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใน การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment