พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและอาชีพเด็กพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมคณะพระมหาไถ่ พัทยา

By:
Posted: 22 กันยายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ได้มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและอาชีพเด็กพิเศษ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ สื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซมอาคารเรียน และค่าน้ำ ค่าไฟ พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ มีงานทำ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment