มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอพท. 5 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตัวอย่างการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

By:
Posted: 8 ตุลาคม, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวสายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงานบริหาร และ นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส และบุคลากร มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นายกมล คงปั่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน และนายประสงค์
จันทศร นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย พร้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท 5)

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของตน ตามรูปแบบในโครงการ “ศึกษาและออกแบบบริการเพื่อคนทั้งมวลกิจกรรมพัฒนาพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment