มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเข้าพกระทรวงแรงงาน

By:
Posted: 24 ตุลาคม, 2019
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเข้าพกระทรวงเเรงงาน เพื่อหารือแนวทางในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติด้านคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (SDGs)

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment