มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

By:
Posted: 21 สิงหาคม, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 21 ส.ค. 63 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดการสัมมนา และ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวตอบรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment