มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิฯ เดินหน้าจัดการอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น พร้อมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมโซเชียล

By:
Posted: 21 มีนาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรม การจัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ทำงานในด้านประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กร โดยมีวิทยากรจาก บริษัท โสภณ เคเบิ้ล ที.วี. เป็นผู้ให้ความรู้ อาทิ การจัดองค์ประกอบภาพ ที่จะต้องมีการวางภาพตามสัดส่วนของภาพ ให้เกิดความสมดุล โดยจัดวางวัตถุที่มีความน่าสนใจอยู่ตรงกลาง เพราะปรกติสายตาจะมองที่จุดเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรก, ความสำคัญของฉากหน้าและพื้นหลัง ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันออกไป, การสร้างกรอบให้ภาพ ก็มีความสำคัญ โดยจะทำให้คนที่มองภาพมีจุดสนใจอยู่ในกรอบที่ได้มีการวางไว้ให้ เป็นต้น

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment