มูลนิธิฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

By:
Posted: 21 มีนาคม, 2022
Category: ข่าวสาร , ผลงาน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ครั้งที่1 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ โดยมีบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานพระมหาไถ่ เข้าร่วมงาน พร้อมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับรองมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2564 ระดับดีมาก งานวันคนพิการสากล

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment