มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิฯ เข้าพบอธิบดีพก.ปรึกษา1479 สายด่วนคนพิการฯ

By:
Posted: 14 มิถุนายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ 10 มิถุนายน 2564 : นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาค ให้อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและรับข้อเสนอแนะต่างๆ เรื่อง “1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ และงานด้านตลาดแรงงานพิการ” สู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน ณ.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ถนนราชวิถี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment