มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะจาก " โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 "

By:
Posted: 8 กรกฎาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา

ประธานกรรมการบริหารโครงการอบรมฯ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการและโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมคณะจาก ” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ” เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ

🙏ขอขอบพระคุณสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ🙏

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment