มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คุณวนิดา วินิจจะกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนุบสนุนการบริหารงาน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ

By:
Posted: 20 มิถุนายน, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คุณวนิดา วินิจจะกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนุบสนุนการบริหารงาน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ โดยได้มอบสอ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและยังเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment