มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ ไชยยา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

By:
Posted: 20 กรกฎาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ ไชยยา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา พร้อมคณะจาก ” โครงการเสริมศักยภาพกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สกค.) เพื่อรองรับและเผชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่” เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ

🙏ขอขอบพระคุณสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ🙏

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment