มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คณะนักบริหารงานสวัสดิการ (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

By:
Posted: 10 สิงหาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คณะนักบริหารงานสวัสดิการ (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการกับท้องถิ่น/การจ้างงาน/ผู้ช่วยเหลือคนพิการ” และเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนงานด้านคนพิการ ทั้งเรื่องการศึกษา และการจ้างงานคนพิการ

🙏ขอบพระคุณสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ครับ/ค่ะ🙏

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment