มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์และคณะ

By:
Posted: 25 ตุลาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์และคณะ โดยมีบาทหลวง สุขุม ธนะสิงห์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคนพิการ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทาง 2 หน่วยงานได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน พร้อมทำการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน

โดยในวันนี้ได้มีการร่วมพิจารณาการพัฒนาตั้งทีมกฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แนะนำสิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พร้อมเสนอทีมทำงานเสริมในแต่ละด้าน ประกอบไปด้วย 1.ด้านการมีงานทำที่มีคุณค่าของคนพิการและกราประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 2.ด้านการศึกษาตลอดชีวิตคนพิการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทางของคนพิการ 4.ด้านสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ตั้งคณะเชิญชวนคนพิการทั่วประเทศเข้าใช้บริการ 1479 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ ตั้งคณะให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดีให้แก่คนพิการพิการหรือองค์กร ด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย ตั้งคณะทำงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและคนพิการ ตั้งคณะทำงานระดมทุนช่วยเหลือคนพิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment