มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

รุ่นแรก รุ่นที่ 1 เรียบจบครบหมด สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ

By:
Posted: 1 พฤศจิกายน, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 31 ต.ค. 65 ที่ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติ บาทลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R. รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับคนพิการที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คนโดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมได้ เรียนทฤษฎีการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำประกอบอาชีพ หรือปลูกพืชผักสำหรับบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นการขยายโอกาสการสร้างราย สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment