ร้อยดวงใจห่วงใยคนพิการต้านสารพิษ จากคูโบต้าฟาร์ม (Kubota)

By:
Posted: 12 มกราคม, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนผักปลอดสารพิษ ให้คนพิการและบุคลากรในมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (คูโบต้าฟาร์ม) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียนที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการต่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment