มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และม.รังสิต

By:
Posted: 14 มิถุนายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ 12 มิถุนายน 2564 : บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการตลอดจนประยุกต์ใช้วิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมด้วย ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯพัทยา จ ชลบุรี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment